Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств

 

 

Витрати на інновації, млн.грн

У тому числі за рахунок

власних коштів підприємств

коштів державного бюджету

коштів інвесторів-нерезидентів

коштів інших джерел

 млн.грн

у % до загального обсягу витрат на інновації

 млн.грн

у % до загального обсягу витрат на інновації

 млн.грн

у % до загального обсягу витрат на інновації

 млн.грн

у % до загального обсягу витрат на інновації

2000

1757,1

1399,3

79,6

7,7

0,4

133,1

7,6

217,0

12,3

2001

1971,4

1654,0

83,9

55,8

2,8

58,5

3,0

203,1

10,3

2002

3013,8

2141,8

71,1

45,5

1,5

264,1

8,8

562,4

18,7

2003

3059,8

2148,4

70,2

93,0

3,0

130,0

4,2

688,4

22,5

2004

4534,6

3501,5

77,2

63,4

1,4

112,4

2,5

857,3

18,9

2005

5751,6

5045,4

87,7

28,1

0,5

157,9

2,7

520,2

9,0

2006

6160,0

5211,4

84,6

114,4

1,9

176,2

2,9

658,0

10,7

2007

10821,0

7969,7

73,7

144,8

1,3

321,8

3,0

2384,7

22,0

2008

11994,2

7264,0

60,6

336,9

2,8

115,4

1,0

4277,9

35,7

2009

7949,9

5169,4

65,0

127,0

1,6

1512,9

19,0

1140,6

14,3

2010

8045,5

4775,2

59,4

87,0

1,1

2411,4

30,0

771,9

9,6

2011

14333,9

7585,6

52,9

149,2

1,0

56,9

0,4

6542,2

45,6

2012

11480,6

7335,9

63,9

224,3

2,0

994,8

8,7

2925,6

25,5

2013

9562,6

6973,4

72,9

24,7

0,3

1253,2

13,1

1311,3

13,7

2014

7695,9

6540,3

85,0

344,1

4,5

138,7

1,8

672,8

8,7

2015

13813,7

13427,0

97,2

55,1

0,4

58,6

0,4

273,0

2,0

2016

23229,5

22036,0

94,9

179,0

0,8

23,4

0,1

991,1

4,3

2017

9117,5

7704,1

84,5

227,3

2,5

107,8

1,2

1078,3

11,8

2018

12180,1

10742,0

88,2

639,1

5,2

107,0

0,9

692,0

5,7

2019

14220,9

12474,9

87,7

556,5

3,9

42,5

0,3

1147,0

8,1

 1 Дані за 2000-2014 роки наведені по юридичних особах та їх відокремлених підрозділах, які здійснювали промислову діяльність.

Дані за 2014-2019 роки наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

3  Дані за 2015-2019 роки наведені по юридичних особах, які здійснювали промислову діяльність, із середньою кількістю працівників 50 осіб і більше.

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
21.04.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше