Впровадження інновацій на промислових підприємствах 1,2,3

 

 

Частка кількості промислових підприємств, що впроваджували інновації (продукцію та/або технологічні процеси), в загальній кількості промислових підприємств, %

Кількість упроваджених у виробництво нових технологічних процесів, одиниць

З них нових або суттєво поліпшених маловідходних, ресурсозберігаючих технологічних процесів

Кількість упроваджених у звітному році видів інноваційної продукції (товарів, послуг), одиниць

З них нових видів машин, обладнання

Частка обсягу реалізованої інноваційної продукції (товарів, послуг) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) промислових підприємств, %

2000

14,8

1403

430

15323

631

9,4

2001

14,3

1421

469

19484

610

6,8

2002

14,6

1142

430

22847

520

7,0

2003

11,5

1482

606

7416

710

5,6

2004

10,0

1727

645

3978

769

5,8

2005

8,2

1808

690

3152

657

6,5

2006

10,0

1145

424

2408

786

6,7

2007

11,5

1419

634

2526

881

6,7

2008

10,8

1647

680

2446

758

5,9

2009

10,7

1893

753

2685

641

4,8

2010

11,5

2043

479

2408

663

3,8

2011

12,8

2510

517

3238

897

3,8

2012

13,6

2188

554

3403

942

3,3

2013

13,6

1576

502

3138

809

3,3

2014

12,1

1743

447

3661

1314

2,5

2015

15,2

1217

458

3136

966

1,4

2016

16,6

3489

748

4139

1305

4

2017

14,3

1831

611

2387

751

0,7

2018

15,6

2002

926

3843

920

0,8

2019

13,8

2318

857

2148

760

 1,3

1 Дані за 2000-2014 роки наведені по юридичних особах та їх відокремлених підрозділах, які здійснювали промислову діяльність.

2 Дані за 2014-2019 роки наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

3 Дані за 2015-2019 роки наведені по юридичних особах, які здійснювали промислову діяльність, із середньою кількістю працівників 50 осіб і більше.

4 Розрахунок показника не здійснювався.

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
21.04.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше