Витрати на інновації промислових підприємств за напрямами інноваційної діяльності 1,2,3

 

 

Частка кількості інноваційно активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств, %

Витрати на інновації,  млн.грн.

У тому числі за напрямами

наукові дослідження і розробки (НДР)

у тому числі

придбання інших зовнішніх знань

придбання машин обладнання та програмного забезпечення

інші витрати

внутрішні НДР

зовнішні НДР

млн.грн

у % до загального обсягу витрат на інновації

млн.грн

у % до загального обсягу витрат на інновації

млн.грн

у % до загального обсягу витрат на інновації

млн.грн

у % до загального обсягу витрат на інновації

млн.грн

у % до загального обсягу витрат на інновації

млн.грн

у % до загального обсягу витрат на інновації

2000

18,0

1760,1

266,2

15,1

... 4

... 4

... 4

... 4

72,8

4,1

1074,5

61,1

346,6

19,7

2001

16,5

1979,4

171,4

8,7

... 4

... 4

... 4

... 4

125

6,3

1249,4

63,1

433,6

21,9

2002

18,0

3018,3

270,1

8,9

... 4

... 4

... 4

... 4

149,7

5,0

1865,6

61,8

732,9

24,3

2003

15,1

3059,8

312,9

10,2

... 4

... 4

... 4

... 4

95,9

3,1

1873,7

61,3

777,3

25,4

2004

13,7

4534,6

445,3

9,8

... 4

... 4

... 4

... 4

143,5

3,2

2717,5

59,9

1228,3

27,1

2005

11,9

5751,6

612,3

10,6

... 4

... 4

... 4

... 4

243,4

4,2

3149,6

54,8

1746,3

30,4

2006

11,2

6160

992,9

16,1

... 4

... 4

... 4

... 4

159,5

2,6

3489,2

56,6

1518,4

24,7

2007

14,2

10821,0

986,4

9,1

793,5

7,3

192,9

1,8

328,4

3,0

7441,3

68,8

2064,9

19,1

2008

13,0

11994,2

1243,6

10,4

958,8

8,0

284,8

2,4

421,8

3,5

7664,8

63,9

2664,0

22,2

2009

12,8

7949,9

846,7

10,7

633,3

8,0

213,4

2,7

115,9

1,4

4974,7

62,6

2012,6

25,3

2010

13,8

8045,5

996,4

12,4

818,5

10,2

177,9

2,2

141,6

1,7

5051,7

62,8

1855,8

23,1

2011

16,2

14333,9

1079,9

7,5

833,3

5,8

246,6

1,7

324,7

2,3

10489,1

73,2

2440,2

17,0

2012

17,4

11480,6

1196,3

10,4

965,2

8,4

231,1

2,0

47,0

0,4

8051,8

70,1

2185,5

19,1

2013

16,8

9562,6

1638,5

17,1

1312,1

13,7

326,4

3,4

87,0

0,9

5546,3

58,0

2290,9

24,0

2014

16,1

7695,9

1754,6

22,8

1221,5

15,9

533,1

6,9

47,2

0,6

5115,3

66,5

778,8

10,1

2015

17,3

13813,7

2039,5

14,8

1834,1

13,3

205,4

1,5

84,9

0,6

11141,3

80,6

548,0

4,0

2016

18,9

23229,5

2457,8

10,6

2063,8

8,9

394,0

1,7

64,2

0,3

19829,0

85,3

878,4

3,8

2017

16,2

9117,5

2169,8

23,8

1941,3

21,3

228,5

2,5

21,8

0,2

5898,8

64,7

1027,1

11,3

2018

16,4

12180,1

3208,8

26,3

2706,2

22,2

502,6

4,1

46,1

0,4

8291,3

68,1

633,9

5,2

2019

15,8

14220,9

2918,9

20,5

2449,9

17,2

469,0

3,3

37,5

0,3

10185,1

71,6

1079,4

7,6

1  Дані за 2000-2014 роки наведені по юридичних особах та їх відокремлених підрозділах, які здійснювали промислову діяльність.

2  Дані за 2014-2019 роки наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

3  Дані за 2015-2019 роки наведені по юридичних особах, які здійснювали промислову діяльність, із середньою кількістю працівників 50 осіб і більше.

4 Розрахунок показника не здійснювався.

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
21.04.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше