Викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел забруднення 1 / Air emissions from mobile transport means 1

 

 

Кількість викидів забруднюючих речовин 2 ,т / Air emissions 2 , t

Кількість викидів забруднюючих речовин на одну особу, кг/                                                                      Air emissions per capita, kg

Темпи зростання/зниження викидів забруднюючих речовин на одну особу (до попереднього року), % / Indices of increase (decrease) of air emissions per capita (previous year), %            

 

 

 

 

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

Усього

1608516,6

1645745,7

1612895,1

1648827,0

37,7

38,7

38,2

39,2

102,7

98,7

102,7

Total

 діоксид сірки

17637,5

18199,0

18647,2

19803,2

0,4

0,4

0,4

0,5

100,0

100,0

125,0

sulphure dioxide

 оксид вуглецю

1227084,7

1258521,2

1230612,4

1255224,6

28,8

29,6

29,1

29,9

102,8

98,3

102,7

carbon oxade

 діоксид азоту

164288,3

168841,3

170367,0

178778,1

3,8

4,0

4,0

4,3

105,3

100,0

107,5

nitrogen dioxide

 оксид азоту

839,9

814,5

792,4

798,6

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

nitrogen oxide

неметанові леткі     органічні сполуки

170602,0

170517,6

162806,0

162622,1

4,0

4,0

3,9

3,9

100,0

97,5

100,0

nonmethane

volatile

compounds

 аміак

8,7

7,8

7,1

6,3

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

ammonia

 метан

5068,7

5082,4

5000,5

5128,4

0,1

0,1

0,1

0,1

100,0

100,0

100,0

methane

 сажа

22986,8

23762,9

24662,5

26465,7

0,5

0,6

0,6

0,6

120,0

100,0

100,0

carbon

¹ Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

¹ Data exclude the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and a part of temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk regions.

2 Дані відображають викиди від автомобільного транспорту і розраховані на основі даних про кінцеве використання палива автомобільним транспортом, наведених у енергетичному балансі України.

2 Data refer to automobile transport and are calculated on the basis of final use of fuel by motor transport according to the Energy balance of Ukraine.

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
22.12.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше