Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення по регіонах 1 /

Air emissions from mobile transport means by regions 1

 

Кількість викидів забруднюючих речовин2,т /                            Air emissions2, t

Кількість викидів забруднюючих речовин на одну особу, кг/                                Air emissions per capita, kg

Темпи зростання /зниження викидів на одну особу(до попереднього року), % / Indices of increase /decrease of air emissions per capita (to previous year), %

 

 

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

Україна

1608516,6

1645745,7

1612895,1

1648827,0

37,7

38,7

38,2

39,2

102,7

98,7

102,7

Ukraine

Вінницька

53559,3

58590,6

65894,5

58060,1

33,6

37,0

42,0

37,4

110,1

113,5

89,0

Vinnytsya

Волинська

35600,2

35390,7

33142,8

31356,3

34,2

34,0

32,0

30,3

99,4

94,1

94,8

Volyn

Дніпропетровська

132601,5

132690,6

133010,8

131346,3

40,9

41,1

41,3

41,2

100,5

100,5

99,6

Dnipropetrovsk

Донецька

54937,6

54403,1

54535,9

56887,6

12,9

12,9

13,0

13,7

100,0

100,8

105,5

Donetsk

Житомирська

60570,6

64115,0

59972,9

60623,0

48,7

51,9

48,9

49,9

106,6

94,2

102,1

Zhytomyr

Закарпатська

49522,7

47109,4

45488,7

38131,7

39,3

37,4

36,2

30,4

95,2

96,8

83,9

Zakarpattya

Запорізька

76071,2

80189,2

77345,2

80773,6

43,6

46,3

45,1

47,6

106,2

97,4

105,6

Zaporizhzhya

Івано-Франківська

45175,0

42567,7

39514,9

 

37024,1

32,7

30,9

28,7

27,0

94,5

92,9

94,1

Ivano-Frankivsk

Київська

112019,1

113843,2

115695,8

131295,5

64,6

65,3

65,7

74,0

101,1

100,6

112,6

Kyiv

Кіровоградська

45387,9

42585,1

41509,6

43546,2

46,8

44,3

43,7

46,4

94,7

98,6

106,1

Kirovohrad

Луганська

37665,6

17290,4

16689,5

17019,7

17,1

7,9

7,7

7,9

46,2

97,5

103,1

Luhansk

Львівська

101515,5

90688,1

86184,6

84793,7

40,1

35,8

34,1

33,7

89,3

95,3

98,8

Lviv

Миколаївська

44909,4

48968,2

46155,2

48741,8

38,9

42,7

40,6

43,3

109,8

95,1

106,7

Mykolayiv

Одеська

93178,9

104209,9

91975,3

93677,5

39,0

43,7

38,6

39,4

112,0

88,3

102,0

Odesa

Полтавська

84066,6

101968,7

98312,2

93422,3

58,7

71,8

69,9

67,0

122,3

97,4

95,9

Poltava

Рівненська

38265,9

37126,6

34969,9

35234,2

32,9

32,0

30,2

30,5

97,3

94,4

101,0

Rivne

Сумська

43926,2

47200,1

47867,8

47480,3

39,6

42,9

44,0

44,2

108,3

102,6

100,4

Sumy

Тернопільська

36173,0

34758,9

32733,6

32568,2

34,0

32,9

31,2

31,2

96,8

94,8

100,2

Ternopil

Харківська

91397,0

95182,0

93817,9

100216,3

33,7

35,3

34,9

37,6

104,7

98,9

107,7

Kharkiv

Херсонська

44557,4

45268,8

42685,3

42813,2

42,1

43,1

41,0

41,5

102,4

95,1

101,1

Kherson

Хмельницька

51399,5

55591,0

55086,4

52443,9

39,8

43,4

43,4

41,6

109,0

100,0

95,9

Khmelnytskiy

Черкаська

59891,4

65132,2

63278,5

62555,7

48,4

53,1

52,1

52,2

109,7

98,1

100,1

Cherkasy

Чернівецька

27491,8

25411,4

23844,4

21712,8

30,2

28,0

26,3

24,0

92,7

93,9

91,4

Chernivtsi

Чернігівська

40600,1

48267,0

41784,5

39129,1

39,1

47,0

41,3

39,2

120,2

87,9

94,9

Chernihiv

м.Київ

148033,2

157197,8

171398,9

207974,1

50,8

53,6

58,2

70,3

105,5

108,6

120,8

City of Kyiv

¹ Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

¹ Data exclude the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and a part of temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk regions. 

2 Дані відображають викиди від автомобільного транспорту і розраховані на основі даних про кінцеве використання палива автомобільним транспортом, наведених у енергетичному балансі України. Розподіл даних щодо викидів забруднюючих речовин за регіонами здійснено на підставі даних форми №1-торг (нафтопродукти) про обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС, та даних форми №4-мтп (річна) про обсяг кінцевого використання палива автомобільним транспортом юридичних осіб.

2 Data refer to automobile transport and are calculated on the basis of final use of fuel by motor transport according to the Energy balance of Ukraine. Air emissions by regions are calculated on the basis of form 1-torg (petroleum products) data on the volume of retail sales of light petroleum products and gas through gas stations, and data of form 4-mtp (annual) on the volume of final use fuel by legal entities.

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
22.12.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше