Архів

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту у 2020 році1

 

(відсотків до відповідного кварталу попереднього року, у постійних цінах 2016 року)

 

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

У цілому за рік

Валовий внутрішній продукт

5,1

5,0

7,9

 

 

Склад валового внутрішнього продукту

 

 

 

 

 

1. За виробничим методом

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

-0,1

12,2

8,7

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

-16,9

-27,1

-20,7

 

 

Переробна промисловість

-0,3

1,5

3,5

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

-1,6

9,9

-7,9

 

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

18,9

22,7

20,8

 

 

Будівництво

3,9

4,8

3,6

 

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3,7

0,9

3,9

 

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

13,8

20,7

11,1

 

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

8,3

4,2

6,9

 

 

Інформація та телекомунікації

14,3

12,6

8,5

 

 

Фінансова та страхова діяльність

15,2

12,7

12,3

 

 

Операції з нерухомим майном

10,3

9,8

7,1

 

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

11,2

10,2

5,5

 

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5,3

2,8

3,3

 

 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

17,9

8,8

9,2

 

 

Освіта

14,6

9,9

11,2

 

 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

17,8

10,6

10,3

 

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

9,0

3,9

7,2

 

 

Надання інших видів послуг

8,7

12,7

18,9

 

 

Податки на продукти

3,8

8,3

17,0

 

 

Субсидії на продукти

41,7

5,5

2,9

 

 

2. За методом кінцевого використання

 

 

 

 

 

2.1. Кінцеві споживчі витрати

4,2

2,7

3,5

 

 

домашніх господарств

2,6

2,1

2,5

 

 

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

7,7

4,1

6,7

 

 

сектору загального державного управління

10,5

4,8

6,7

 

 

індивідуальні споживчі витрати

7,5

3,6

6,8

 

 

колективні споживчі витрати

14,1

6,3

7,0

 

 

2.2. Валове нагромадження капіталу

х

х

-6,5

 

 

валове нагромадження основного капіталу

-2,1

-0,6

3,0

 

 

зміна запасів матеріальних оборотних коштів

-0,9

8,5

8,2

 

 

придбання за виключенням вибуття цінностей

0,1

2,6

9,3

 

 

2.3. Експорт товарів і послуг

-8,1

-5,2

7,1

 

 

2.4. Імпорт товарів і послуг

-8,7

-12,1

-5,5

 

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
22.12.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше