Архів

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту у 2020 році1

 

 (відсотків до відповідного кварталу попереднього року, у постійних цінах 2016 року)

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

У цілому за рік

Валовий внутрішній продукт

-1,3

-11,4

-3,5

 

 

Склад валового внутрішнього продукту

 

 

 

 

 

1. За виробничим методом

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

-1,8

-29,1

-11,1

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

-4,2

-8,7

-0,8

 

 

Переробна промисловість

-4,3

-14,7

-5,6

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

-7,7

-4,7

-0,9

 

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

-0,4

-11,2

-8,2

 

 

Будівництво

-4,9

-6,2

8,2

 

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5,4

-5,6

9,7

 

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

-8,6

-26,9

-8,4

 

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

-8,8

-58,1

-17,9

 

 

Інформація та телекомунікації

3,6

-4,2

4,5

 

 

Фінансова та страхова діяльність

-7,9

-14,3

-0,8

 

 

Операції з нерухомим майном

2,9

-5,9

4,3

 

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

-1,6

-21,1

-11,5

 

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

-0,5

-22,6

-12,1

 

 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

-3,9

-0,7

2,8

 

 

Освіта

-1,1

-2,8

-2,4

 

 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

-3,8

-2,3

1,2

 

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-1,7

-17,4

-9,0

 

 

Надання інших видів послуг

-12,7

-27,1

-25,1

 

 

Податки на продукти

-2,9

-13,9

-3,4

 

 

Субсидії на продукти

-1,5

-9,8

-4,0

 

 

2. За методом кінцевого використання

 

 

 

 

 

2.1. Кінцеві споживчі витрати

3,9

-8,5

2,1

 

 

домашніх господарств

8,1

-10,4

1,0

 

 

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

-22,6

-15,1

-19,7

 

 

сектору загального державного управління

-9,7

-1,7

8,2

 

 

індивідуальні споживчі витрати

-16,1

-6,5

5,2

 

 

колективні споживчі витрати

-1,0

3,9

10,3

 

 

2.2. Валове нагромадження капіталу

х

х

-27,2

 

 

валове нагромадження основного капіталу

-21,4

-22,3

-23,8

 

 

зміна запасів матеріальних оборотних коштів

х

х

х

 

 

придбання за виключенням вибуття цінностей

-17,3

26,4

-45,2

 

 

2.3. Експорт товарів і послуг

0,9

-9,0

-7,2

 

 

2.4. Імпорт товарів і послуг

-4,0

-23,4

-10,1

 

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
22.12.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше