Архів:  2020| 2019| 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

 

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів у I кварталі 2020 року1

 

 

У фактичних цінах

У постійних цінах 2016 року, відсотків до відповідного кварталу попереднього року

млн.грн

відсотків до підсумку

зміна обсягу

зміна дефлятора

Валове нагромадження основного капіталу

98 738

100,0

-21,4

-2,1

Житлові будівлі

18 056

18,3

-9,8

4,7

Інші  будівлі та споруди

36 084

36,5

-10,3

0,4

Машини та обладнання

38 196

38,7

-32,0

-8,1

Системи озброєння

971

1,0

-55,2

-2,5

Культивовані біологічні ресурси

1 300

1,3

-7,1

1,9

Витрати, пов’язані з передачею прав власності на невироблені активи

0

0,0

x

x

Продукти інтелектуальної власності

4 131

4,2

-13,5

8,1

     наукові дослідження та розробки

2 296

2,3

-4,3

5,5

розвідка та оцінка запасів корисних копалин

25

0,0

42,9

2,9

комп'ютерне програмне забезпечення та бази даних

1 618

1,7

-23,7

11,7

розважальні програми й оригінали літературних і художніх творів

192

0,2

-24,7

10,3

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
21.09.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше