Архів

 

Валовий внутрішній продукт у 2020 році1

 

  (у фактичних цінах; млн.грн)

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

У цілому за рік

Валовий внутрішній продукт

845 829

867 782

1 156 797

 

 

Склад валового внутрішнього продукту

 

 

 

 

 

1. За виробничим методом

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

24 366

30 635

158 880

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

39 733

40 295

48 067

 

 

Переробна промисловість

84 278

97 079

112 628

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

31 919

31 499

27 421

 

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3 251

4 123

4 333

 

 

Будівництво

16 277

21 879

30 408

 

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

120 681

121 722

160 257

 

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

60 918

57 375

73 491

 

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

7 839

3 853

8 152

 

 

Інформація та телекомунікації

46 022

46 095

53 587

 

 

Фінансова та страхова діяльність

27 445

26 426

32 664

 

 

Операції з нерухомим майном

63 694

65 026

71 152

 

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

30 109

29 577

37 215

 

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

14 097

12 358

14 908

 

 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

65 512

70 036

75 872

 

 

Освіта

47 324

49 013

44 025

 

 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

22 530

25 008

25 380

 

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5 388

4 742

5 890

 

 

Надання інших видів послуг

8 371

7 353

8 800

 

 

Податки на продукти

127 758

125 795

166 206

 

 

Субсидії на продукти

-1 683

-2 107

-2 539

 

 

2. За розподільчим методом

 

 

 

 

 

2.1. Оплата праці найманих працівників

434 025

411 062

460 553

 

 

2.2. Податки за виключенням субсидій на виробництво та імпорт

129 831

124 793

164 844

 

 

2.3. Валовий прибуток, змішаний дохід

281 973

331 927

531 400

 

 

3. За методом кінцевого використання

 

 

 

 

 

3.1. Кінцеві споживчі витрати

911 597

864 702

1 007 738

 

 

домашніх господарств

733 247

649 262

790 139

 

 

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

9 219

8 301

8 749

 

 

сектору загального державного управління

169 131

207 139

208 850

 

 

     індивідуальні споживчі витрати

88 723

106 144

91 422

 

 

      колективні споживчі витрати

80 408

100 995

117 428

 

 

3.2. Валове нагромадження капіталу

-43 079

-23 728

177 049

 

 

валове нагромадження основного капіталу

98 738

121 492

140 182

 

 

зміна запасів матеріальних оборотних коштів

-142 192

-145 622

36 572

 

 

придбання за виключенням вибуття цінностей

375

402

295

 

 

3.3. Експорт товарів і послуг

381 901

355 283

408 562

 

 

3.4. Імпорт товарів і послуг

-404 590

-328 475

-436 552

 

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
22.12.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше