Архів

Валовий внутрішній продукт у 2020 році1

 

цінах попереднього року; млн.грн)

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

У цілому за рік

Валовий внутрішній продукт

818 004

839 436

1 095 314

 

 

Склад валового внутрішнього продукту

 

 

 

 

 

1. За виробничим методом

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

22 881

29 627

161 612

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

51 769

51 541

56 481

 

 

Переробна промисловість

92 762

96 039

100 101

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

31 231

27 740

28 946

 

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2 947

3 243

3 538

 

 

Будівництво

14 013

25 260

31 122

 

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

122 786

132 981

145 014

 

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

53 694

51 105

64 449

 

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

6 967

3 543

7 686

 

 

Інформація та телекомунікації

41 745

40 805

49 345

 

 

Фінансова та страхова діяльність

26 900

23 500

28 201

 

 

Операції з нерухомим майном

55 502

61 099

64 320

 

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

26 670

27 913

35 640

 

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

14 297

11 780

13 676

 

 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

63 382

66 569

66 886

 

 

Освіта

44 156

42 958

41 374

 

 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

20 705

22 087

23 934

 

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5 320

4 726

5 583

 

 

Надання інших видів послуг

7 371

6 577

7 594

 

 

Податки на продукти

114 718

112 841

162 103

 

 

Субсидії на продукти

-1 812

-2 498

-2 291

 

 

2. За методом кінцевого використання

 

 

 

 

 

2.1. Кінцеві споживчі витрати

872 957

823 093

971 979

 

 

домашніх господарств

700 351

617 707

768 721

 

 

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

8 412

7 887

8 391

 

 

сектору загального державного управління

164 194

197 499

194 867

 

 

      індивідуальні споживчі витрати

86 043

100 112

87 982

 

 

      колективні споживчі витрати

78 151

97 387

106 885

 

 

2.2. Валове нагромадження капіталу

-29 105

-4 465

166 710

 

 

валове нагромадження основного капіталу

98 831

118 250

135 976

 

 

зміна запасів матеріальних оборотних коштів

-128 310

-123 106

30 464

 

 

придбання за виключенням вибуття цінностей

374

391

270

 

 

2.3. Експорт товарів і послуг

387 473

348 575

429 935

 

 

2.4. Імпорт товарів і послуг

-413 321

-327 767

-473 310

 

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
22.12.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше