ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Голова Державної

служби статистики

 

____________________  Ігор ВЕРНЕР      

 

 «___» _______________ 20__ року

 

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН

ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

(ЗІ ЗМІНАМИ)

на 2021 рік

Державної служби статистики України

 

I. УНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОПЕРАЦІЙНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПОВ’ЯЗАНЕ З:

1) відсутністю бюджетних асигнувань за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження";

2) усуненням недоліків, викладених у листі Мінфіну від 26.05.2021 № 33040-06-5/16518.

 

Обґрунтування щодо внесення змін до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Держстату на 2021 рік, затвердженого Головою Держстату 31.12.2020, наведено в додатку до цього операційного плану.

ІІ. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

№ з/п

Об’єкт внутрішнього аудиту/спрямування внутрішнього аудиту

Підстава для включення об’єкта внутрішнього аудиту

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного підрозділу/установи/під-приємства/організації, в якій проводиться внутрішній аудит

Період, що охоплюється внутрішнім аудитом

Термін здійснення внутрішнього аудиту

1

2

3

4

5

6

7

Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1.

Оцінка стану організації внутрішнього контролю за елементом управління ризиками.

 

Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів.

Наявність затвердженого порядку організації та функціонування системи управління ризиками, розробленого у відповідності до Політики керування ризиками органів державної статистики.

Визначення відповідального структурного підрозділу за забезпечення організації та впровадження системи внутрішнього контролю.

Створення робочої групи щодо роботи з ризиками, затвердження її персонального складу та порядку її роботи.

Здійснення ідентифікації, оцінки та перегляду ризиків у разі зміни законодавства, організаційної структури тощо та визначення способів реагування на них, усунення та зменшення їх впливу на діяльність.

Виконання плану заходів з усунення ризиків та зменшення їх впливу на діяльність.

Головне управління статистики у Київській області

 

01.01.2019–01.01.2021

 

ІІ-ІІІ квартали

2021 року

ІІІ. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Підстава для включення заходу з іншої діяльності з внутрішнього аудиту

№ з/п

Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту

Термін виконання

1

2

3

4

1. Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів.

1.

Здійснення моніторингу виконання (впровадження) аудиторських рекомендацій, наданих за результатами проведених внутрішніх аудитів.

Протягом року

2.

Організація внутрішнього аудиту.

Протягом року

3.

Проведення оцінки ризиків для визначення об'єктів внутрішнього аудиту.

До 15 жовтня

4.

Ведення бази даних об'єктів внутрішнього аудиту, актуалізація інформації в базі даних.

Протягом року

5.

Оновлення Стратегічного плану на 2019–2021 роки (за необхідністю).

Протягом року

6.

Формування  Стратегічного плану на 2022–2024 роки.

До 31 грудня

7.

Унесення змін до Операційного плану на 2021 рік (за необхідністю).

Протягом року

8.

Формування Операційного плану на 2022 рік.

До 31 грудня

9.

Складання та виконання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту на 2021 рік.

Протягом року

10.

Проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту.

До 20 лютого

11.

Самостійне навчання (самоосвіта) на робочому місці для створення підґрунтя для проведення внутрішніх аудитів діяльності щодо дотримання законності та достовірності складання фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.

Протягом року

12.

Самостійне навчання (самоосвіта) на робочому місці для створення підґрунтя для проведення внутрішніх аудитів функціонування системи внутрішнього контролю.

Протягом року

13.

Участь працівників підрозділу внутрішнього аудиту в тренінгах та навчальних заходах з відповідних питань.

Протягом року

14.

Підготовка звітності про результати діяльності сектору внутрішнього аудиту для подання:

-          Голові Держстату;

-          Міністерству фінансів України (форма № 1-ДВА).

 

 

До 01 березня

До 01 лютого

15.

Формування справ внутрішнього аудиту.

Протягом року

16.

Підготовка інформації про результати внутрішнього аудиту та інших відомостей Голові Держстату.

Протягом року

17.

Надання інформації про результати внутрішнього аудиту Мінфіну.

Протягом року

18.

Планування аудиторського завдання.

Протягом року

ІV. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

№ з/п

Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту

Загальна кількість робочих днів на рік

Кількість посад (за фактом)

Загальний плановий обсяг робочого часу, людино-дні

Визначений коефіцієнт участі у здійсненні внутрішніх аудитів для відповідної посади

Плановий обсяг робочого часу на здійснення внутрішніх аудитів, людино-дні

Плановий обсяг робочого часу на виконання заходів з іншої діяльності з внутрішнього аудиту, людино-дні

всього

у тому числі на планові внутрішні аудити

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Завідувач сектору

250

1

205

0,3

70

40

270

2.

Головний спеціаліст

250

1

205

0,3

70

40

Всього:

х

2

410

х

140

80

270

 

 

Додаток до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік (зі змінами)

 

ОБҐРУНТУВАННЯ

щодо внесення змін до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Держстату  на 2021 рік,

затвердженого Головою Держстату 31.12.2020

 

І. До розділу ІІ "Здійснення внутрішніх аудитів"

Пункт розділу І Операційного плану

Включено об’єкт внутрішнього аудиту

Виключено об’єкт внутрішнього аудиту

Зміни щодо об’єкта внутрішнього аудиту

Обґрунтування змін

1

2

3

4

5

1.

-

Оцінка стану організації внутрішнього контролю за елементом управління ризиками в ГУС в Івано-Франківській області.

-

У зв'язку з відсутністю бюджетних асигнувань за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження".

2.

-

Оцінка стану організації внутрішнього контролю за елементом управління ризиками в ГУС в Одеській області.

-

У зв'язку з відсутністю бюджетних асигнувань за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження".

 

ІІ. До розділу ІІІ "Здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту"

Пункт розділу ІІ Операційного плану

Включено заходи з іншої діяльності з внутрішнього аудиту

Виключено заходи з іншої діяльності з внутрішнього аудиту

Зміни у заходах з іншої діяльності з внутрішнього аудиту

Обґрунтування змін

1

2

3

4

5

18.

Планування аудиторського завдання.

-

-

Усунення недоліків, викладених у листі Мінфіну від 26.05.2021 № 33040-06-5/16518.

 

 

Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 – 2021 роки Державної служби статистики України

 

Операційний план  діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік Державної служби статистики України

 

 

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
08.09.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше