ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Державної служби статистики
14.12.2021  № 304

 

План

 діяльності Державної служби статистики України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік

 

з/п

Вид і назва проєкту регуляторного акта Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Строк підготовки проєкту

регуляторного акта

Самостійний структурний підрозділ апарату Держстату, відповідальний за розроблення проєкту регуляторного акта

1.

Проєкт наказу Держстату "Про затвердження вартості користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України"

Актуалізація вартості користування даними ЄДРПОУ та встановлення єдиного розміру плати за надання відомостей з ЄДРПОУ у вигляді даних щодо суб’єкта Реєстру, до складу яких входять ідентифікаційні, класифікаційні, довідкові та реєстраційні категорії даних, забезпечення покриття видатків, спрямованих на організацію зазначених послуг та належне виконання функцій, покладених на Держстат і його територіальні органи

Лютий

Департамент фінансово-економічного забезпечення

2.

Проєкт наказу Держстату "Про затвердження Порядку визначення вартості платних послуг, які надаються органами державної статистики, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" Упорядкування питання визначення вартості платних послуг і збільшення обсягів власних надходжень цих установ, що будуть спрямовуватись на розвиток державної статистики та покриття видатків органів державної статистики, пов’язаних з їх функціонуванням

Лютий

Департамент фінансово-економічного забезпечення

3.

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України" Приведення норм Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року
№ 118 (зі змінами), у відповідність до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", Закону України "Про державну статистику" у частині забезпечення конфіденційності статистичної інформації, а також з метою необхідності вдосконалення процедури створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів юридичних осіб, створених відповідно до законодавства іноземної держави, на території України

Лютий

Департамент статистичної інфраструктури

 

 

 

Начальник управління правового забезпечення 

Лілія ГІНЧУК

                                                         

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
21.12.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше