Календар оприлюднення інформації на 2021 рік

(Формат відкритих даних)

 

 

Перелік матеріалів

Індекс департа-менту*

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формат відкритих даних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демографічна та соціальна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населення та міграція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність наявного населення на початок періоду

10

21

01-11.20

23

01-12.20

23

01.21

22

01-02.21

21

01-03.21

24

01-04.21

22

01-05.21

23

01-06.21

23

01-07.21

21

01-08.21

23

01-09.21

23

01-10.21

Чисельність населення (за оцінкою)

10

 

 

 

 

 

30

01.01.21

 

 

 

 

 

 

Розподіл постійного населення за окремими віковими групами

10

 

 

 

 

 

30

01.01.21

 

 

 

 

 

 

Міграційний рух населення України

10

 

 

 

 

 

 30

2020

 

 

 

 

 

 

Кількість живонароджених, померлих та природний приріст (скорочення) населення

10

 

 

 

 

 

 30

2020

 

 

 

 

 

 

Середня очікувана тривалість життя при народженні в Україні

10

 

 

 

 

 

 

 

 30

2020

 

 

 

 

Ринок праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайнятість та безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щоквартальні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайняте населення

07

 

 

26

IV кв. 2020

 

 

29

І кв. 2021

 

 

28

ІІ кв. 2021

 

 

29

ІІІ кв. 2021

Безробітне населення (за МОП)

07

 

 

26

IV кв. 2020

 

 

29

І кв. 2021

 

 

28

ІІ кв. 2021

 

 

29

ІІІ кв. 2021

річні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайняте населення

07

 

 

31

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безробітне населення (за МОП)

07

 

 

31

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності

05

29

01-12.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата за регіонами

05

29

01-12.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня номінальна заробітна плата (за місяць)

05

29

12.20

 

02

01.21

29

03.21

31

04.21

30

05.21

29

06.21

30

07.21

29

08.21

29

09.21

30

10.21

29

11.21

Середня номінальна заробітна плата (за місяць)

05

 

 

30

02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекс реальної заробітної плати (до попереднього місяця)

05

29

12.20

 

02

01.21

29

03.21

31

04.21

30

05.21

29

06.21

30

07.21

29

08.21

29

09.21

30

10.21

29

11.21

Індекс реальної заробітної плати (до попереднього місяця)

05

 

 

30

02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати (станом на 1 число відповідного місяця)

05

29

12.20

 

02

01.21

29

03.21

31

04.21

30

05.21

29

06.21

30

07.21

29

08.21

29

09.21

30

10.21

29

11.21

Заборгованість із виплати заробітної плати (станом на 1 число відповідного місяця)

05

 

 

30

02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата за ВЕД та статтю (щоквартально)

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади вищої освіти

05

 

 

 

 

12

2010-2020

 

 

 

 

 

 

 

Доходи та умови життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники нерівності населення за рівнем середньодушових загальних доходів

07

 

 

 

 

 

 

07

2020

 

 

 

 

 

Структура сукупних витрат домогосподарств

07

 

 

 

 

 

 

07

2020

 

 

 

 

 

Струкутура сукупних ресурсів домогосподарств

07

 

 

 

 

 

 

07

2020

 

 

 

 

 

Економічна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річні національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Валовий внутрішній продукт

02

04

2000, 2005-2013, 2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випуск в ринкових цінах

02

04

2010-2013, 2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проміжне споживання

02

 

26

2010-2013, 2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт і валова додана вартість

02

04

2010-2013, 2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці найманих працівників

02

04

2010-2013, 2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші податки за виключенням інших субсидій, пов’язаних з виробництвом

02

04

2010-2013, 2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий прибуток, змішаний дохід

02

04

2010-2013, 2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура валової доданої вартості за видами економічної діяльності

02

04

2010-2013, 2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості за видами економічної діяльності  (до попереднього року, %)

02

04

2010-2013, 2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси-дефлятори валової доданої вартості за видами економічної діяльності (до попереднього року, %)

02

04

2010-2013, 2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Валовий внутрішній продукт за категоріями доходу

02

 

26

2000, 2005-2013, 2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура валового внутрішнього продукту за категоріями доходу

02

 

26

2000, 2005-2013, 2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями

02

 

26

2005-2013, 2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіональні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи населення по регіонах

02

21

2005-2019

 

 

30

2005-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявний дохід населення по регіонах

02

21

2005-2019

 

 

30

2005-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявний дохід у розрахунку на одну особу по регіонах

02

21

2005-2019

 

 

30

2005-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати населення по регіонах

02

21

2005-2019

 

 

30

2005-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати населення у розрахунку на одну особу по регіонах

02

21

2005-2019

 

 

30

2005-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий регіональний продукт

02

 

 

 

1

2005-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту

02

 

 

 

 

 

 

09

2005-2020

 

 

 

 

 

Квартальні національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Валовий внутрішній продукт

02

 

 

25

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт і валова додана вартість

02

 

 

25

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці найманих працівників

02

 

 

25

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші податки за виключенням інших субсидій, пов’язаних з виробництвом

02

 

 

25

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий прибуток, змішаний дохід

02

 

 

25

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура валової доданої вартості за видами економічної діяльності

02

 

 

25

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості за видами економічної діяльності  (до попереднього року, %)

02

 

 

25

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси-дефлятори валової доданої вартості за видами економічної діяльності (до попереднього року, %)

02

 

 

25

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Валовий внутрішній продукт за категоріями доходу

02

 

 

25

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура валового внутрішнього продукту за категоріями доходу

02

 

 

25

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями

02

 

 

25

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності

04

 

 

  01

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2020

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за видами економічної діяльності

04

 

 

  01

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2020

Оборотні активи підприємств за видами економічної діяльності

04

 

 

  01

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2020

Збиток підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності

04

 

 

  01

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2020

Частка підприємств, які одержали збиток до оподаткування, за видами економічної діяльності

04

 

 

  01

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2020

Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності

04

 

 

  01

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2020

Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності

04

 

 

  01

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2020

Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування великих, середніх, малих та мікропідприємств за видами економічної діяльності

04

 

 

  01

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2020

Збиток підприємств до оподаткування за їх розмірами за видами економічної діяльності

04

 

 

 01

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2020

Частка підприємств, які одержали збиток до оподаткування, за їх розмірами за видами економічної діяльності

04

 

 

 01

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2020

Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності

04

 

 

  01

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2020

Основні показники діяльності великих, середніх, малих та мікропідприємств

04

 

26

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість великих, середніх, малих та мікропідприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення за регіонами

04

 

26

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

04

 

26

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішня торгівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарооборот внутрішньої торгівлі

03

 

 

 

 

 

01-12.2020

 

 

 

 

 

 

 

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств

03

 

 

 

 

 

01-12.2020

 

 

 

 

 

 

 

Роздрібний товарооборот підприємств за регіонами

03

 

 

 

 

 

01-12.2020

 

 

 

 

 

 

 

Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств

03

 

 

 

 

 

01-12.2020

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальні показники)

04

 

24

01-12.20 (попередні дані)

 

 

25

01-03.2021

 

 

25

01-06.21

 

 

24

01-09.21

 

Капітальні інвестиції за видами активів

04

 

 

 

 

12

2020   (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

04

 

 

 

 

12

01-12.20

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за регіонами

04

 

 

 

 

12

2020   (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

12

2020   (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

12

01-12.20

 

 

 

 

 

 

 

Індекси капітальних інвестицій у житлове будівництво за регіонами

04

 

 

 

 

12

01-12.20

 

 

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси  цін продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами

06

 

 

02

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукція сільського господарства

06

 

 

 

 

 

31

2020 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Продукція сільського господарства за категоріями господарств

06

 

 

 

 

 

31

2020 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Індекси сільськогосподарської продукції за категоріями господарств

06

 

 

 

 

 

31

2020 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами

06

 

 

 

 

 

31

2020 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Індекс сільськогосподарської продукції (за період з початку року)

06

20

2020 (попередні дані)

22

01.21

19

01-02.21

19

01-03.21

21

01-04.21

22

01-05.21

21

01-06.21

20

01-07.21

22

01-08.21

21

01-09.21

22

01-10.21

22

01-11.21

31

2020 (остаточні дані)

Індекс сільськогосподарської продукції (за місяць)

06

20

2020 (попередні дані)

22

01.21

19

01-02.21

19

01-03.21

21

01-04.21

22

01-05.21

21

01-06.21

20

01-07.21

22

01-08.21

21

01-09.21

22

01-10.21

22

01-11.21

31

2020 (остаточні дані)

Індекс сільськогосподарської продукції (за рік)

06

 

 

 

 

 

31

2020 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства в підприємствах

06

 

 

 

 

 

 

05

2020

 

 

 

 

 

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами

06

 

 

02

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посівні площі сільськогосподарських культур

06

 

 

 

 

31

2020

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво основних сільськогосподарських культур

06

 

 

 

 

31

2020

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво основних сільськогосподарських культур за категоріями господарств

06

 

 

 

 

31

2020

 

 

 

 

 

 

 

Урожайність основних сільськогосподарських культур

06

 

 

 

 

31

2020

 

 

 

 

 

 

 

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств

06

 

 

 

 

24

на 01.01.21

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств

06

 

 

 

 

24

2020

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивність сільськогосподарських тварин

06

 

 

 

 

24

2020

 

 

 

 

 

 

 

Площа рубок лісу за системами та видами рубок

06

 

 

 

15

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготівля деревини за видами лісової продукції

06

 

 

 

15

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси промислової продукції за видами діяльності

03

 

26

(01-12.20)
остаточні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси промислової продукції за регіонами

03

 

26

(01-12.20)
остаточні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси промислової продукції в Україні

03

27

01.12.20
(попередні дані)

26

01-12.20
(остаточні дані)

02

01.21

27

01-03.21

27

01-04.21

30

01-05.21

27

01-06.21

30

01-07.21

27

01-08.21

27

01-09.21

26

01-10.21

28

01-11.21

26

01-02.21

Виробництво окремих видів деревини розпиляної чи струганої, фанери, плит та панелей з деревини

03

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2020

 

 

 

Будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси будівельної продукції

03

05

01-11.20

04

01-12.20 (попередні дані)

05

01.21

05

01-02.21

06

01-03.21

03

01-04.21

06

01-05.21

03

01-06.21

03

01-07.21

05

01-08.21

03

01-09.21

06

01-10.21

Індекси будівельної продукції

03

 

 

10

01-12.20 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси будівельної продукції за видами

03

 

 

10

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси будівельної продукції по регіонах

03

 

 

10

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію по регіонах

03

 

 26

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевезення вантажів за видами транспорту

03

 

 

 

 

13

01-12.20

 

 

 

 

 

 

 

Індекси обсягу перевезення вантажів за видами транспорту (до попереднього року)

03

 

 

 

 

13

01-12.20

 

 

 

 

 

 

 

Вантажообіг за видами транспорту

03

 

 

 

 

13

01-12.20

 

 

 

 

 

 

 

Перевезення пасажирів за видами транспорту

03

 

 

 

 

13

01-12.20

 

 

 

 

 

 

 

Індекси обсягу перевезення пасажирів за видами транспорту (до попереднього року)

03

 

 

 

 

13

01-12.20

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішня торгівля товарами (щомісячна оперативна інформація)

08

19

01-11.20

19

2020

22

01.21

19

01-02.21

20

01-03.21

18

01-04.21

20

01-05.21

19

01-06.21

20

01-07.21

20

01-08.21

19

01-09.21

20

01-10.21

Географічна структура експорту товарів

08

 

 

 

 

31

2020

 

 

 

 

 

 

 

Географічна структура імпорту товарів

08

 

 

 

 

31

2020

 

 

 

 

 

 

 

Обсяги експорту товарів за регіонами

08

 

 

 

 

31

2020

 

 

 

 

 

 

 

Обсяги імпорту товарів за регіонами

08

 

 

 

 

31

2020

 

 

 

 

 

 

 

Експорт товарів до країн ЄС

08

 

 

 

 

31

2020

 

 

 

 

 

 

 

Імпорт товарів до країн ЄС

08

 

 

 

 

31

2020

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка географічної структури експорту послуг

08

 

 

 

 

31

2000, 2005, 2010-2020 (уточнені дані)

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка географічної структури імпорту послуг

08

 

 

 

 

31

2000, 2005, 2010-2020 (уточнені дані)

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка структури експорту послуг (за видами)

08

 

 

 

 

31

2000, 2005, 2010-2020 (уточнені дані)

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка структури імпорту послуг (за видами)

08

 

 

 

 

31

2000, 2005, 2010-2020 (уточнені дані)

 

 

 

 

 

 

 

Ціни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси споживчих цін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси споживчих цін на основні групи товарів та послуг  (грудень до грудня попередьного року)

09

12

2001, 2005-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси споживчих цін за регіонами (грудень до грудня попереднього року)

09

14

2001, 2005-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси споживчих цін (до попереднього місяця; до відповідного місяця попереднього року; до відповідного періоду попереднього року; до грудня попереднього року; до грудня 2010 року)

09

12

12.2020

11

01.2021

11

02.2021

13

03.2021

12

04.2021

11

05.2021

13

06.2021

11

07.2021

13

08.2021

12

09.2021

11

10.2021

13

11.2021

Індекси споживчих цін на товари та послуги в Україні (до попереднього місяця; до відповідного місяця попереднього року; до відповідного періоду попереднього року; до грудня попереднього року)

09

12

12.2020

11

01.2021

11

02.2021

13

03.2021

12

04.2021

11

05.2021

13

06.2021

11

07.2021

13

08.2021

12

09.2021

11

10.2021

13

11.2021

Індекси цін на житло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси цін на житло (до попереднього кварталу; до IV кварталу попереднього року; до відповідного кварталу попереднього року; до відповідного періоду попереднього року)

09

20

IV кв. 2020

 

 

20

I кв. 2021

 

 

20

II кв. 2021

 

 

20

IІI кв. 2021

 

 

Індекси цін виробників промислової продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси цін виробників промислової продукції у 2013-2020 роках (грудень до грудня попереднього року)

09

28

2013-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси цін у будівництві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси цін у будівництві

09

28

2010-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси цін у будівництві (до попереднього місяця; до відповідного місяця попереднього року; до відповідного періоду попереднього року; до грудня попереднього року)

09

04;
28

11.2020;
12.2020

26

01.2021

29

02.2021

28

03.2021

28

04.2021

29

05.2021

28

06.2021

30

07.2021

28

08.2021

28

09.2021

29

10.2021

29

11.2021

Навколишнє природне середовище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря

06

 

 

 

28

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за регіонами

06

 

 

 

28

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у розрахунку на кмза регіонами

06

 

 

 

28

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Довідково:

 

Індекс департаменту

Назва відповідального підрозділу
(місце зберігання документа)

03

Департамент короткотермінової статистики

04

Департамент структурної статистики

05

Департамент соціальної статистики

06

Департамент сільського господарства та навколишнього середовища

07

Департамент обстежень домогосподарств

08

Департамент статистики зовнішньекономічної діяльності та енергетики

09

Департамент статистики цін

10

Департамент статистики населення

Примітка. Інформація зберігається в електронному форматі.

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
28.12.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше