Список телефонів керівництва та керівників структурних підрозділів Держстату

 

Керівництво
 
Департамент статистики національних рахунків / Департамент короткотермінової статистики / Департамент структурної статистики / Департамент соціальної статистики / Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища / Департамент обстежень домогосподарств / Департамент статистики зовнішньоекономічної діяльності та енергетики/ Департамент статистики цін/ Департамент статистики населення/ Департамент координації процесу збирання даних / Департамент інформаційних технологій / Департамент планування, розвитку та міжнародного співробітництва /Департамент статистичної інфраструктури/ Департамент поширення інформації та  комунікацій / Департамент фінансово-економічного забезпечення / Департамент управління персоналом / Департамент статистичної методології / Адміністративний департамент / Управління бухгалтерського обліку та звітності / Управління правового забезпечення /  Сектор режимно-секретної роботи / Сектор внутрішнього аудиту / Сектор захисту інформації / Сектор  запобігання та виявлення корупції /
Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи

 

Прізвище, ім'я та по батькові

Телефон

Керівництво

Голова Держстату − Вернер Ігор Євгенійович

Приймальня

 

287-01-73

287-24-33

Заступник Голови Держстату − Жук Ірина Миколаївна

Приймальня

287-64-33

Заступник Голови Держстату − Поліщук Віктор Петрович

Приймальня

287-64-33

Департамент статистики національних рахунків

Директор департаменту − Нікітіна Ірина Миколаївна

289-53-63

Заступник директора департаменту − Москвін Олексій Олексійович

235-51-82

Відділ зведених національних рахунків

Начальник відділу − Трипутень Олена Миколаївна

235-34-40

Відділ рахунків інституційних секторів економіки

Заступник директора департаменту-начальник відділу − Снігірьова Вікторія Анатоліївна

287-15-33

Відділ річних національних рахунків

Начальник відділу − Гасаєнко Світлана Анатоліївна

287-33-86

Відділ квартальних розрахунків ВВП

Начальник відділу − Старовойтенко Раїса Антонівна

287-67-44

Відділ регіональних рахунків

Заступник директора департаменту-начальник відділу − Смишляєва Наталія Михайлівна

287-61-44

Відділ квартальних фінансових рахунків

Начальник відділу − Білик Дмитро Валентинович

287-01-22 

Департамент короткотермінової статистики

Директор департаменту − Петренко Ірина Станіславівна

287-03-46

Заступник директора департаменту − Постолюк Наталія Григорівна

287-03-11

Відділ статистики промисловості

Начальник відділу − Лосєва Юлія Миколаївна

289-97-20

Відділ обстежень виробництва продукції переробної промисловості

Заступник директора департаменту-начальник відділу − Заквацька Оксана Володимирівна

287-47-33

Відділ обстежень виробництва продукції добувної промисловості

Начальник відділу − Пісня Тетяна Миколаївна

287-47-33

Відділ статистики будівництва

Начальник відділу − Оверченко Галина Юріївна

289-96-04

Відділ статистики торгівлі

Начальник відділу − Ільченко Юлія Миколаївна

287-50-55

Відділ статистики послуг

Заступник директора департаменту-начальник відділу − Мислінський Олексій Андрійович

287-61-33

Відділ статистики продукції військового призначення

Начальник відділу − Щербач Тетяна Андріївна

287-07-72

Департамент структурної статистики

Директор департаменту − Кузнєцова Маргарита Станіславівна

287-50-33

Заступник директора департаменту − Колпакова Олена Миколаївна

287-20-22

Відділ структурної статистики

Начальник відділу − Крицький Олександр Сергійович

287-15-22

Відділ структурних обстежень підприємств

Начальник відділу − Захарова Тетяна Аркадіївна

287-62-11

Відділ статистики фінансів підприємств

Заступник директора департаменту-начальник відділу − Прокопенко Андрій Миколайович

289-97-90

Відділ обстежень ділової активності підприємств

Начальник відділу − Бойко Наталія Василівна

235-61-47

Відділ статистики капітальних інвестицій

Заступник директора департаменту-начальник відділу − Юрченко Зоя Миколаївна

287-14-33

Відділ статистики науки та інновацій

Начальник відділу − Кісленко Ольга Вікторівна

287-65-49

Департамент соціальної статистики

Директор департаменту − Сеник Інеса Віталіївна

234-21-32

Заступник директора департаменту − Кармазіна Ольга Олександрівна

287-13-33

Відділ статистики гуманітарної сфери

Начальник відділу − Михайлюк Надія Олександрівна

235-50-27

Відділ моніторингу соціальних програм і одноразових обстежень

Заступник директора департаменту-начальник відділу − Герасименко Андрій Володимирович

289-44-49

Відділ інформаційного забезпечення моніторингу ЦСР

 Начальник відділу − Кобріна Анна Олександрівна

287-67-33

Відділ соціальних сателітних рахунків

Начальник відділу − Яценко Ірина Валентинівна

287-66-22

Відділ статистики туризму

Начальник відділу − Сеник Оксана Олександрівна

287-33-45

Відділ статистики оплати праці та соціально-трудових відносин

Заступник директора департаменту-начальник відділу − Бочкарьова Тетяна Володимирівна

287-30-11

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища

Директор департаменту − Прокопенко Олег Миколайович

289-72-80

Відділ економічних рахунків сільського господарства

Заступник директора департаменту-начальник відділу − Сікачина Ольга Владиславівна

287-13-11

Відділ статистики виробництва продукції сільського господарства

Заступник директора департаменту-начальник відділу − Масюк Світлана Миколаївна

287-51-97

Відділ статистики використання сільськогосподарської продукції

Начальник відділу ­− Овчаренко Лілія Миколаївна

287-23-22

Відділ структурних обстежень у сільському господарстві

Начальник відділу − Рабуш Леся Олександрівна

287-41-44

Відділ екологічних рахунків і статистики навколишнього середовища

Начальник відділу − Гусєва Наталія Юріївна

287-12-22

Департамент обстежень домогосподарств

Директор департаменту 

 

Заступник директора департаменту − Солоп Алла Віталіївна

235-43-04

Відділ обстеження умов життя домогосподарств

Начальник відділу − Рокитько Лариса Леонідівна

287-12-11

Відділ інформаційного забезпечення  моніторингу бідності та проведення тематичних модульних опитувань домогосподарств

Заступник директора департаменту-начальник відділу – Матвієнко Ксенія Юріївна

234-32-13

Відділ обстеження доходів і умов життя населення (EU SILC)

Заступник директора департаменту-начальник відділу − Спесива-Ухова Світлана Василівна

287-26-22

Відділ з організації вибіркових обстежень населення

Начальник відділу − Передерій Альона Борисівна

234-81-82

Відділ обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості

Начальник відділу − Ємченко Юлія Володимирівна

235-31-22

Відділ обстеження робочої сили

Начальник відділу − Кобрянська Наталя Олександрівна

234-75-65

Департамент статистики зовнішньоекономічної діяльності та енергетики

Директор департаменту − Кругляк Валентина Володимирівна

287-65-11

Відділ статистики зовнішньої торгівлі товарами

Заступник директора департаменту-начальник відділу − Матроніч Лариса Миколаївна

289-62-47

Відділ статистики зовнішньої торгівлі послугами

Начальник відділу − Костирко Віктор Якович

287-20-33

Відділ статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності

Начальник відділу − Антонова Ольга Михайлівна

287-01-30

Відділ статистики енергетики

Начальник відділу − Божок Віра Михайлівна

287-36-81

Відділ статистики енергоефективності

Заступник директора департаменту-начальник відділу

 287-00-13

Департамент статистики цін

Директор департаменту − Калабуха Ольга Святославівна

284-31-32

Відділ статистики споживчих цін

Заступник директора департаменту-начальник відділу − Профацька Надія Вікторівна

235-30-11

Відділ статистики цін виробників промислової продукції

Начальник відділу − Істратенко Катерина Володимирівна

234-95-48

Відділ статистики цін виробників послуг

Заступник директора департаменту-начальник відділу − Шкурська Ірина Євгенівна

289-76-40

Відділ статистики цін будівництва та житла

Начальник відділу − Лисенко Наталія Іванівна

235-50-02

Відділ міжнародних зіставлень

Начальник відділу − Левченко Алла Миколаївна

289-10-93

Департамент статистики населення

Директор департаменту − Тімоніна Марія Борисівна

287-62-22

Заступник директора департаменту − Януш Людмила Василівна

-

Відділ перепису населення

Заступник директора департаменту-начальник відділу − Марценюк Наталія Віталіївна

284-31-45

Відділ організації проведення переписів та реєстрових спостережень населення

Начальник відділу Волинчук Тетяна Володимирівна

234-05-53

Відділ статистики демографічних процесів

Начальник відділу − Лук'яненко Оксана Григорівна

287-63-63

Відділ статистики чисельності населення

Начальник відділу − Задоєнко Любов Вікторівна

287-01-02

Відділ статистики розвитку регіонів

Заступник директора департаменту-начальник відділу − Редченко Світлана Олександрівна

287-43-55

Департамент координації процесу збирання даних

Директор департаменту − Правосуд Ольга Федорівна

289-61-80

Заступник директора департаменту − Брикін Дмитро Вікторович

289-61-80

Управління організації збирання даних і взаємодії з постачальниками даних

Заступник директора департаменту-начальник управління − Трофімчук Тетяна Олександрівна

287-04-22

Відділ звітно-статистичної документації

Начальник відділу − Голованчук Антоніна Миколаївна

235-51-12

Відділ взаємодії з постачальниками даних

Начальник відділу − Томілець Ірина Миколаївна

284-31-54

Відділ розвитку системи електронної звітності

Заступник начальника управління-начальник відділу − Мотрончик Валентина Вікторівна

287-04-22

Управління розвитку системи збирання даних

Заступник директора департаменту-начальник управління − Козюлін Олександр Сергійович

289-61-80

Відділ розвитку платформ збирання даних

Начальник відділу − Діденко Кирило Вікторович

-

Відділ веб-платформ збирання даних

Заступник начальника управління-начальник відділу − Бабошкін Владислав Володимирович

287-06-11

Відділ мобільних платформ збирання даних

Начальник відділу

 

Департамент інформаційних технологій

Директор департаменту − Пузанова Олена Олександрівна

289-67-40

Заступник директора департаменту – Дорохова Олександра Миколаївна

234-70-02

Управління інформаційних систем

Заступник директора департаменту-начальник управління − Король Маріанна Володимирівна

284-31-55

Відділ інформаційних систем та ресурсів

Начальник відділу − Малех Віталій Петрович

-

Відділ інтегрованої системи статистичної інформації

Заступник начальника управління-начальник відділу − Сверидюк Юлія Анатоліївна

287-00-72

Управління телекомунікаційних систем та технічного забезпечення

Начальник управління − Шевчук Олександр Васильович

235-40-74

Відділ технічного забезпечення та телекомунікацій

Начальник відділу − Клепець Едуард Леонідович

235-40-74

Відділ адміністрування комп’ютерних мереж

Начальник відділу − Екзаров Станіслав Анатолійович

235-10-71

Відділ розвитку інформаційно-аналітичної системи органів державної статистики

Заступник директора департаменту-начальник відділу − Запольська Людмила Анатоліївна

234-70-02

Департамент планування, розвитку та міжнародного співробітництва

Директор департаменту − Позняк Юлія Євгенівна

287-67-22

Заступник директора департаменту

 

Управління планування та розвитку

Заступник директора департаменту-начальник управління − Павленко Наталія Петрівна

287-02-27

Відділ стратегій розвитку та планування статистичної діяльності

Заступник начальника управління-начальник відділу − Рябова Варвара Броніславівна

289-54-90

Відділ управління проектами розвитку

Начальник відділу − Рудяк Лариса Миколаївна

-

Відділ забезпечення якості статистичної діяльності

Начальник відділу

289-02-97

Відділ упровадження моделей у статистичну діяльність

Начальник відділу − Коховський Владислав Васильович

-

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

Заступник директора департаменту-начальник управління − Бабак Костянтин Олександрович

289-96-15

Відділ інформаційного забезпечення міжнародного співробітництва

Начальник відділу − Андрушкевич Олена Володимирівна

289-96-15

Відділ міжнародних зв’язків та європейської інтеграції

Заступник начальника управління-начальник відділу − Щербань Тетяна Георгіївна

284-31-46

Відділ організаційного забезпечення міжнародного співробітництва

Начальник відділу − Внуков  Роман Олександрович

234-82-17

Департамент статистичної інфраструктури

Директор департаменту

 

В. о. директора департаменту Тимофєєва Олена Іванівна

234-10-49

Управління формування сукупностей одиниць статистичних спостережень

Заступник директора департаменту-начальник управління − Ємець Тетяна Миколаївна

287-52-30

Відділ координації робіт з формування сукупностей одиниць статистичних спостережень

Начальник відділу − Булига Валентина Володимирівна

289-96-26

Відділ формування сукупностей одиниць та переліків респондентів статистичних спостережень

Заступник начальника управління-начальник відділу − Кузьміна Наталія Дмитрівна

 -

Відділ статистичних класифікацій

Заступник начальника управління-начальник відділу − Піліна Катерина Вячеславівна

287-47-55

Управління статистичних реєстрів

Заступник  директора департаменту-начальник управління − Пономаренко  Ольга Анатоліївна

287-14-96

Відділ методології статистичних реєстрів

Заступник начальника управління-начальник відділу – Поремська Тетяна Сергіївна

287-14-96 

Відділ статистики демографії підприємств та груп підприємств

Начальник відділу – Попова Ірина Вікторівна

287-14-96 

Відділ ведення статистичних реєстрів

Начальник відділу − Кострикіна Олена Тухтарівна

287-53-22

Департамент поширення інформації та комунікацій

Директор департаменту − Вишневська Олена Антонівна

234-81-05

Заступник директора департаменту

 

Управління поширення інформації та зовнішніх комунікацій

Заступник директора департаменту-начальник управління − Морозова Наталія Геннадіївна

287-02-49

Відділ зовнішніх комунікацій та взаємодії із засобами масової інформації

Начальник відділу

 

Заступник начальника  відділу − Главацька Олеся Петрівна

287-06-83

Відділ взаємодії з громадськістю та користувачами

Заступник начальника управління-начальник відділу − Обєднікова Світлана Петрівна

287-70-57

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації

Начальник відділу − Прокопчук Ірина Миколаївна

287-12-33

287-06-72

Відділ відкритих даних і доступу до мікроданих

Начальник відділу − Костирко Олексій Якович

-

Відділ підтримки веб-ресурсів

Заступник начальника управління-начальник відділу − Султанова Вікторія Василівна

287-70-57

Управління комунікаційного забезпечення та публікаційної роботи

Заступник директора департаменту-начальник управління − Федорова Інна Павлівна

287-02-49

Відділ візуальних комунікацій та іміджевих продуктів

Заступник начальника управління-начальник відділу − Оксюта Ірина Миколаївна

284-31-28

Відділ підготовки статистичних публікацій

Заступник начальника управління-начальник відділу − Істоміна Світлана  Дмитрівна

287-01-17

Сектор літературного редагування

Завідувач сектору − Левченко Анатолій Миколайович

287-12-33

Департамент фінансово-економічного забезпечення

Директор департаменту − Кононенкова Алла Анатоліївна

287-64-44

Відділ планування та аналізу використання загального фонду державного бюджету

Заступник директора департаменту-начальник відділу − Смірнова Тетяна Анатоліївна

284-31-27

Відділ планування та аналізу використання спеціального фонду державного бюджету

Начальник відділу − Дергаусова Олена Федорівна

284-31-25

Відділ планування та аналізу використання фонду оплати праці

Заступник директора департаменту-начальник відділу − Бабич Світлана Миколаївна

235-51-04

Відділ договірних відносин

Начальник відділу − Хижняк Раїса Іванівна

235-00-71

Відділ з питань управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держстату

Начальник відділу − Пригорницький Сергій Вікторович

287-47-79

Сектор з організації публічних закупівель

Завідувач сектору − Дука Микола Валентинович

234-12-86

Департамент управління персоналом

Директор департаменту − Титаренко Павло Петрович

287-07-61

Відділ аналітично-організаційної роботи

Заступник директора департаменту-начальник відділу − Рибалко Діана Вікторівна

287-23-33

Відділ добору персоналу

Начальник відділу – Касьян Тетяна Володимирівна

234-01-29

Відділ  проходження державної служби та трудових відносин

Начальник відділу − Павлюк Ірина Олександрівна

235-70-73

Відділ забезпечення розвитку персоналу

Заступник директора департаменту-начальник відділу − Блощицька Галина Володимирівна

235-70-13

Департамент статистичної методології

Директор департаменту

 

Відділ координації статистичної методології

Заступник директора департаменту-начальник відділу − Тіщенко Віра Юріївна

287-15-83

Відділ математичних методів

Начальник відділу − Пасічна Наталія Анатоліївна

284-31-53 

Відділ статистичної метаінформації

Начальник відділу

 

Відділ забезпечення статистичної конфіденційності

Заступник директора департаменту-начальник відділу − Бабарик Оксана Миколаївна

234-41-04

Адміністративний департамент

Директор департаменту − Коряк Ігор Володимирович

284-31-41

Заступник директора департаменту

 

Управління організаційного забезпечення

Заступник директора департаменту-начальник управління − Шевцова Олена Василівна

289-11-04

Відділ організаційно-аналітичної роботи

Заступник начальника управління-начальник відділу − Сидоренко Борис Валерійович

287-42-42

Відділ контролю виконання та розвитку електронного документообігу

Начальник відділу − Бонюк Валентина Володимирівна

235-01-53

Канцелярія

287-24-22

факс 235-37-39

Архів – Проскуріна Лариса Григорівна

287-23-11

Управління справами

Начальник управління − Зайцев Вадим Леонідович

287-03-35 

Відділ експлуатації адміністративних будівель

Заступник начальника управління-начальник відділу − Кухарець Наталія Олегівна

287-03-35

Відділ господарського обслуговування 

Начальник відділу − Флінта Віктор Іванович

289-16-10

Відділ експлуатації технічного устаткування та механізмів

Начальник відділу − Христенок Володимир Віталійович

284-31-48

Управління бухгалтерського обліку та звітності

Начальник управління-головний бухгалтер − Кузьменко Валентина Леонідівна

287-62-44

Відділ бухгалтерського обліку

Заступник начальника управління-начальник відділу-заступник головного бухгалтера − Лозова Ольга Миколаївна

234-13-31

Відділ фінансової та бюджетної звітності

Заступник начальника управління-начальник відділу – Давиденко Владислав Васильович

234-13-31

Відділ нарахування заробітної плати

Начальник відділу − Орлова Олена Василівна

287-46-05

Управління правового забезпечення

Начальник управління − Гінчук Лілія Іванівна

289-02-67

Відділ юридичної експертизи

Заступник начальника управління-начальник відділу  − Крехальов Андрій Анатолійович

289-02-67

Відділ судово-претензійної роботи

Начальник відділу

 

Сектор режимно-секретної роботи

Завідувач сектору − Нєізвєстний Олександр Миколайович

287-23-38

Сектор внутрішнього аудиту

Завідувач сектору − Гогоці Тамара Вікторівна

287-01-81

Сектор захисту інформації

Завідувач сектору − Черненко Олег Леонідович

287-61-11

Сектор  запобігання та виявлення корупції

Завідувач сектору − Панькін Іван Дмитрович

289-74-59

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи

Дубенков Вадим Олегович

234-96-53

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
13.01.2022

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше