Список телефонів керівництва та керівників структурних підрозділів Держстату

 

Прізвище, ім'я та по батькові

Телефон

Керівництво

Голова Держстату - Вернер Ігор Євгенійович

Приймальня

 

287-01-73

287-24-33

Перший заступник Голови Держстату - Іщенко Андрій Валерійович

Приймальня

287-01-72

Заступник Голови Держстату - Жук Ірина Миколаївна

Приймальня

287-64-33

Департамент національних рахунків та макроекономічної статистики

Директор департаменту - Нікітіна Ірина Миколаївна

289-53-63

Заступник директора департаменту - Москвін Олексій Олексійович

235-51-82

Відділ зведених національних рахунків та балансу нефінансових активів та пасивів

 

Начальник відділу - Трипутень Олена Миколаївна

235-34-40

Відділ рахунків інституційних секторів економіки та балансу фінансових активів та пасивів

 

Начальник відділу - Снігірьова Вікторія Анатоліївна

287-15-33

Відділ річних національних рахунків

 

Начальник відділу - Духневич Світлана Анатоліївна

287-33-86

Відділ короткострокових розрахунків ВВП

 

Начальник відділу - Старовойтенко Раїса Антонівна

287-67-44

Відділ регіональних рахунків

 

Заступник директора департаменту-начальник відділу - Смишляєва Наталія Михайлівна

287-61-44

Департамент статистики виробництва

Директор департаменту - Петренко Ірина Станіславівна

287-03-46

Відділ короткострокових показників статистики промисловості

 

Заступник начальника - Лосєва Юлія Миколаївна

287-63-96

Відділ статистики продукції переробної промисловості

 

Начальник відділу - Троц Наталія Петрівна

287-47-33

Відділ статистики продукції добувної промисловості та електроенергетики, водо- та газопостачання

 

Начальник відділу - Постолюк Наталія Григорівна

287-47-33

Відділ статистики капітальних інвестицій та основних засобів

 

Начальник відділу -  Мислінський Олексій Андрійович

287-03-55

Відділ статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності

 

Начальник відділу - Антонова Ольга Михайлівна

287-01-30

Відділ статистики продукції будівництва

 

Начальник відділу - Оверченко Галина Юріївна

289-96-04

Сектор статистики оборонно-промислового комплексу

 

Завідувач сектору - Булавіна Людмила Олексіївна

287-07-72

Департамент структурної статистики та статистики фінансів підприємств

Директор департаменту - Кузнєцова Маргарита Станіславівна

287-50-33

Відділ комплексних робіт

 

Начальник відділу - Крицький Олександр Сергійович

287-15-22

Відділ структурних обстежень підприємств

 

Начальник відділу - Захарова Тетяна Аркадіївна

287-62-11

Відділ статистики фінансів підприємств

 

Начальник відділу - Прокопенко Андрій Миколайович

289-97-90

Відділ обстежень ділової активності підприємств

 

Заступник директора департаменту-начальник відділу - Колпакова Олена Миколаївна

287-14-33

Департамент статистики послуг

Заступник директора департаменту - Кармазіна Ольга Олександрівна

287-13-33

Відділ обстежень підприємств сфери послуг

 
Начальник відділу - Соколова Лариса Іванівна

287-67-33

Відділ статистики транспорту та зв’язку

 

Начальник відділу - Михайлюк Надія Олександрівна

235-50-27

Відділ статистики науки та інновацій

 

Начальник відділу - Білоконь Олена Іванівна

287-65-49

Відділ статистики послуг гуманітарної сфери

 

Начальник відділу - Сеник Оксана Олександрівна

287-33-45

Відділ моніторингу соціальних програм та одноразових обстежень

 

Начальник відділу - Герасименко Андрій Володимирович

289-44-49

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища

Директор департаменту - Прокопенко Олег Миколайович

289-72-80

Заступник директора департаменту - Сікачина Ольга Владиславівна

287-13-11

Відділ статистики виробництва продукції сільського та рибного господарства

 

Заступник директора департаменту-начальник відділу - Масюк Світлана Миколаївна

287-51-97

Відділ економічних рахунків і статистики використання сільськогосподарської продукції

 

Начальник відділу - Овчаренко Лілія Миколаївна

287-23-22

Відділ структурних обстежень у сільському господарстві та статистичного реєстру

 

Начальник відділу - Рабуш Леся Олександрівна

287-41-44

Відділ екологічної статистики

 

Начальник відділу - Гусєва Наталія Юріївна

287-02-38

Департамент обстежень домогосподарств

Директор департаменту - Осипова Інна Ігорівна

234-01-34

Заступник директора департаменту - Спесива-Ухова Світлана Василівна

235-31-22

Відділ організаційно-методологічного забезпечення обстеження умов життя домогосподарств

 

Заступник директора департаменту-начальник відділу -

234-32-13

Відділ підготовки та поширення даних обстеження умов життя домогосподарств

 

Начальник відділу - Рокитько Лариса Леонідівна

287-12-11

Відділ методологічного забезпечення вибіркових обстежень населення

 

Начальник відділу - Передерій Альона Борисівна

234-81-82

Відділ організації проведення вибіркових обстежень населення

 

Начальник відділу - Короткова Світлана Дмитрівна

287-26-22

Департамент статистики торгівлі

Директор департаменту - Фризоренко Анатолій Олександрович

287-14-11

Заступник директора департаменту - Кругляк Валентина Володимирівна

287-65-11

Відділ статистики внутрішньої торгівлі

 

Начальник відділу -Ільченко Юлія Миколаївна

287-50-55

Відділ статистики зовнішньої торгівлі товарами

 

Заступник директора департаменту-начальник відділу - Матроніч Лариса Миколаївна

289-62-47

Відділ статистики зовнішньої торгівлі послугами

 

Начальник відділу - Поремська Тетяна Сергіївна

287-20-33

Відділ статистики енергетики

 

Начальник відділу - Божок Віра Михайлівна

287-36-81

Департамент статистики праці

Директор департаменту - Сеник Інеса Віталіївна

234-21-32

Заступник директора департаменту - Солоп Алла Віталіївна

235-43-04

Відділ методології статистики ринку праці

 

Начальник відділу - Неверовська Лідія Анатоліївна

287-01-80

Відділ обстежень економічної активності населення

 

Начальник відділу - Кобрянська Наталія Олександрівна

234-75-65

Відділ статистики оплати праці

 

Заступник директора департаменту-начальник відділу - Бочкарьова Тетяна Володимирівна

287-30-11

Відділ статистики соціально-трудових відносин

 

Начальник відділу - Когут Оксана Павлівна

287-66-22

Департамент статистики населення та регіональної статистики

Директор департаменту -

234-05-53

Заступник директора департаменту - Тімоніна Марія Борисівна

287-62-22

Відділ перепису населення

 

Начальник відділу - Марценюк Наталія Віталіївна

284-31-45

Відділ демографічної статистики

 

Начальник відділу - Задоєнко Любов Вікторівна

234-12-86

Відділ регіональної статистики

 

Заступник директора департаменту-начальник відділу - Редченко Світлана Олександрівна

287-43-55

Відділ статистики адміністративно-територіального устрою

 

Начальник відділу - Істоміна Світлана Дмитрівна

234-40-66

Департамент статистики цін

Директор департаменту - Калабуха Ольга Святославівна

284-31-32

Заступник директора департаменту - Шкурська Ірина Євгенівна

289-76-40

Відділ статистики споживчих цін

 

Заступник директора департаменту-начальник відділу - Профацька Надія Вікторівна

235-30-11

Відділ статистики цін виробників промислової продукції

 

Начальник відділу - Істратенко Катерина Володимирівна

234-95-48

Відділ статистики цін будівництва, транспорту, зв’язку та житла

 

Начальник відділу - Лисенко Наталія Іванівна

235-50-02

Відділ міжнародних зіставлень

 

Начальник відділу - Левченко Алла Миколаївна

234-99-59

Департамент інформаційних технологій

Директор департаменту - Пузанова Олена Олександрівна

289-67-40

Заступник директора департаменту - Дорохова Олександра Миколаївна

234-70-02

Відділ інформаційних  систем

 

Заступник директора департаменту-начальник відділу - Запольська Людмила Анатоліївна

234-21-51

Відділ адміністрування комп’ютерних мереж

 

Начальник відділу - Екзаров Станіслав Анатолійович

235-10-71

Відділ технічного забезпечення та телекомунікацій

 

Начальник відділу - Бовда Наталя Василівна

235-40-74

Відділ інтегрованої системи статистичної інформації та розвитку веб-ресурсів

 

Начальник відділу - Бабарик Оксана Миколаївна

234-70-02

Департамент планування та координації статистичної діяльності

В. о. директора департаменту - Павленко Наталія Петрівна

287-02-27

Відділ планування статистичної діяльності

 

Начальник відділу - Рябова Варвара Броніславівна

 289-54-90

Відділ моніторингу, аудиту та оцінки якості статистичної діяльності

 

Начальник відділу

 289-02-97

Відділ звітно-статистичної документації

 

Начальник відділу - Тіщенко Віра Юріївна

235-51-12

Відділ по роботі з респондентами та постачальниками адміністративних даних

287-02-27 

Департамент статистичної інфраструктури

Директор департаменту - Остапчук Юрій Михайлович

284-31-26

Заступник директора департаменту - Розумна Анна Іванівна

287-15-83

Відділ математичних методів та підтримки метаінформації

 

Начальник відділу

284-31-53

Заступник начальника відділу - Захарченка Анна Ігорівна

234-41-04

Відділ з формування сукупностей для проведення статистичних спостережень

 

Начальник відділу - Тимофєєва Олена Іванівна

289-96-26

Відділ ЄДРПОУ та статистичних реєстрів

 

Начальник відділу - Пономаренко Ольга Анатоліївна

287-14-96

Відділ статистичних класифікацій

 

Заступник директора департаменту-начальник відділу

235-40-73

Департамент поширення інформації та  комунікацій

Директор департаменту - Вишневська Олена Антонівна

234-81-05

Заступник директора департаменту - Федорова Інна Павлівна

287-06-83

Відділ роботи із засобами масової інформації, громадськістю та користувачами

 

Заступник директора департаменту-начальник відділу - Обєднікова Світлана Петрівна

287-70-57

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації

 

Начальник відділу - Прокопчук Ірина Миколаївна

287-12-33

287-06-72

Відділ комплексних публікацій

 

Начальник відділу - Морозова Наталія Геннадіївна

284-31-28

Відділ підтримки веб-ресурсів

 

Начальник відділу - Султанова Вікторія Василівна

287-70-57

Департамент фінансово-економічного забезпечення

Директор департаменту - Кононенкова Алла Анатоліївна

287-64-44

Заступник директора департаменту - Смірнова Тетяна Анатоліївна

284-31-27

Відділ планування та аналізу використання загального фонду державного бюджету

 

Начальник відділу - Пригорницький Сергій Вікторович

234-72-21

Відділ з питань управління майном та планування спеціального фонду

 

Начальник відділу - Дергаусова Олена Федорівна

284-31-25

Відділ соціально-трудових відносин та нормування

 

Заступник директора департаменту-начальник відділу - Бабич Світлана Миколаївна

234-59-40

Відділ договірних відносин та організацій закупівель

 

Начальник відділу - Хижняк Раїса Іванівна

235-00-71

Департамент управління персоналом та організаційного забезпечення

Директор департаменту - Титаренко Павло Петрович

287-07-61

Заступник директора департаменту - Коряк Ігор Володимирович

284-31-41

Відділ кадрів та державної служби

 

Заступник директора департаменту-начальник відділу - Рибалко Діана Вікторівна

287-23-33

Відділ забезпечення підготовки кадрів

 

Начальник відділу - Блощицька Галина Володимирівна

235-70-13

Відділ організаційного забезпечення роботи керівництва

289-74-59

Відділ документального забезпечення

 

Начальник відділу - Бонюк Валентина Володимирівна

235-01-53

Канцелярія

287-24-22

факс 235-37-39

Архів

287-23-11

Управління міжнародного співробітництва

В.о. заступника начальника управління - Щербань Тетяна Георгіївна

284-31-46

Відділ інформаційного забезпечення міжнародного співробітництва

 

Заступник начальника управління-начальник відділу - Петриченко Інна Ростиславівна

289-96-15

Відділ міжнародних зв'язків

 

Начальник відділу - Щербань Тетяна Георгіївна

284-31-46

Відділ організаційного забезпечення міжнародного співробітництва

 

Начальник відділу - Внуков Роман Олександрович

234-82-17

Управління бухгалтерського обліку та звітності

Начальник управління-головний бухгалтер -

 

Відділ бухгалтерського обліку

 

Начальник відділу - Орлова Олена Василівна

287-46-05

Відділ консолідованої звітності

 

Заступник начальника управління-начальник відділу-заступник головного бухгалтера -  Фатєєнко Наталя Василівна

287-00-22

Управління справами

Начальник управління -Христенок Володимир Віталійович

284-31-48

Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи - Білоус Олександр Володимирович

234-96-53

Відділ експлуатації адміністративних будівель

 

Начальник відділу - Кухарець Наталія Олегівна

289-16-10

Відділ господарського обслуговування

 

Начальник відділу - Флінта Віктор Іванович

289-16-10

Відділ правового забезпечення

Начальник відділу - Гінчук Лілія Іванівна

289-02-67

Сектор режимно-секретної роботи

Завідувач сектору - Нєізвєстний Олександр Миколайович

287-23-38

Сектор внутрішнього аудиту

Завідувач сектору - Гогоці Тамара Вікторівна

226-21-47

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Сошенко Юрій Дмитрович

289-74-59